Lokata automatyczna

Lokata automatyczna to bardzo ciekawy produkt bankowy. Ustawiana jest ona automatycznie od kwoty jaką ustalimy z bankiem. To znaczy jeżeli na naszym koncie bankowym przekroczymy określoną sumę pieniędzy, to wszystkie środki finansowe powyżej tego progu są automatycznie odkładane na lokacie.
Czytaj dalej

Reklamy

Dodaj komentarz

Filed under definicje

Polisolokata

Polisolokata to produkt który posiada dość mylną nazwę, gdyż nie jest to ani lokata, ani nawet produkt bankowy. Jest to tak naprawdę umowa ubezpieczeniowa. Mimo że polisolokaty oferowane są przez banki, to robią to one we współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi.
Czytaj dalej

Dodaj komentarz

Filed under definicje

Lokaty denominowane (dwuwalutowe)

Lokaty denominowane czyli inaczej lokaty dwuwalutowe, są rodzajem lokat terminowych. Polegają one na wymianie depozytu pomiędzy dwoma wybranymi walutami. Odsetki na takiej lokacie naliczane są wg aktualnego kursy w NBP. Są one naliczane codziennie i wypłacane dopiero po zsumowaniu na koniec terminu lokaty. Czytaj dalej

Dodaj komentarz

Filed under definicje

Lokaty strukturyzowane

Lokata strukturyzowana składa się z dwóch finansowych elementów. Po pierwsze z bezpiecznej obligacji albo lokaty bankowej, po drugie z dość ryzykownej opcji. Ryzykowna opcja to inaczej mówiąc inwestycja na której można dużo zarobić, ale też można stracić wszystko co zostało w nią zainwestowane. Czytaj dalej

Dodaj komentarz

Filed under definicje

Lokaty negocjowane

Lokaty negocjowane jak sama nazwa mówi, są negocjowane z bankiem przez klientów którzy chcą złożyć na lokacie dużą sumę pieniędzy. Bankom oczywiście zależy na pieniądzach z lokat, dlatego jeśli zdarzy się klient, który dysponuje kilkudziesięcioma tysiącami złotych, to starają się takiego klienta zatrzymać razem z jego gotówką, dlatego negocjują. Czytaj dalej

Dodaj komentarz

Filed under definicje

Lokata dynamiczna (progresywna)

Lokata progresywna charakteryzuje się zmienną stopą procentową w ciągu całego czasu trwania depozytu naszych pieniędzy w banku. Najczęściej zmiana oprocentowania następuje po każdym miesiącu. To jest typ lokaty, który ma zachęcić klientów banków do jak najdłuższego trzymania pieniędzy w banku.
Czytaj dalej

Dodaj komentarz

Filed under definicje

Lokaty terminowe (dynamiczne i rentierskie)

Lokata terminowa to inaczej mówiąc depozyt do banku na określony z góry termin. Za to że złożymy do banku taki depozyt dostajemy odsetki. A wysokość tych odsetek, czyli przychodów z lokaty zależy od oprocentowania jakie proponuje bank.
Czytaj dalej

Dodaj komentarz

Filed under definicje